เกี่ยวกับฟูจิ อิเลคทริค

การสนับสนุนเพิ่มเติมไปทั่วโลก

ฟูจิ อิเลคทริค ในประเทศไทย

กลุ่ม ฟูจิ อิเลคทริค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2466 ได้สร้างผลงานทางด้านพื้นฐานทางอุตสาหกรรมและทางสังคมไปอย่างกว้างขวางทั่วโลก และด้วยเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้ากำลังชั้นนำของทางฟูจิ อิเลคทริคสามารถพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีพลังงานได้ บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2538 ในฐานะบริษัทสาขาที่ดูแลในด้านการขายและการตลาดในประเทศไทย บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) มุ่งเน้นในด้านผลิตภัณฑ์และการแก้ปัญหาในประเทศไทย ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างสรรค์พลังงาน การประหยัดพลังงาน และการจัดการพลังงาน ฟูจิ อิเลคทริค ได้ผลิตผลิตภัณฑ์และการแก้ไขปัญหาออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

เกี่ยวกับฟูจิ อิเลคทริคการผลิตพลังงานไฟฟ้า
เกี่ยวกับฟูจิ อิเลคทริคชิ้นส่วนประกอบ
เกี่ยวกับฟูจิ อิเลคทริคเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
เกี่ยวกับฟูจิ อิเลคทริคงานวิศวกรรมและบริการ
เกี่ยวกับฟูจิ อิเลคทริคอุปกรณ์จ่ายและควบคุมพลังงาน

ฟูจิ อิเลคทริค ประเทศไทย พลัสวัน

พวกเรา ฟูจิ อิเลคทริค ประเทศไทย ได้ขยายธุรกิจไปยัง กัมพูชา พม่า และลาว

เกี่ยวกับฟูจิ อิเลคทริค

กลุ่มฟูจิ อิเลคทริค ในประเทศไทย

เรามีโรงงานอยู่ในประเทศไทย 2 แห่ง

  1. 1. บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด (FTU) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประเทศไทย
  2. 2. บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (FMT) ตั้งอยู่ที่ปทุมธานี

เกี่ยวกับฟูจิ อิเลคทริค

บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

118/2 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

ก่อตั้งเมื่อ: วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2531
ทุนจดทะเบียน: 1,937,000,000 บาท
จํานวนผู้ถือหุ้น: บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค จํากัด 100%

โรงงานอุตสาหกรรม
 • เครื่องสํารองไฟฟ้า, อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าแรงตํ่า, อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าแรงสูง, ตัวแปลงพลังงานไฟฟ้า, โซล่าอินเวอร์เตอร์
 • สวิตซอุปกรณ์ไฟฟ้า, ตู้จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
 • 115kV GIS

เริ่มดําเนินการเมื่อ: พ.ศ. 2531
โรงงานใหม่: พ.ศ. 2556
จํานวนพนักงาน: มากกว่า 700 คน

เกี่ยวกับฟูจิ อิเลคทริค

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด (FTU)

612-612/1, 1888 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู, ซอย 8, 9A ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย

ก่อตั้งเมื่อ: ปี พ.ศ. 2539 (ในนาม บริษัท ทัสโก้ ทราโฟ จํากัด)
ทุนจดทะเบียน: 866 ล้านบาท (28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่อัตราแลกเปลี่ยน 31 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)
จํานวนผู้ถือหุ้น: กลุ่มฟูจิ 67.7%, อื่นๆ 32.3%
ยอดขาย: 1,153 ล้านบาท (37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี พ.ศ.2555)
ธุรกิจหลัก: หม้อแปลงไฟฟ้าระบบกําลัง และระบบจําหน่ายแผงไฟฟ้า และแผงหน้าปัด

โรงงานอุตสาหกรรม
 • หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 300MVA 245kV
 • สวิตซบอร์ดขนาด 36kV

เริ่มดําเนินการเมื่อ: ปี พ.ศ. 2539
ฟูจิเข้าร่วมลงทุน: ปี พ.ศ. 2556
จํานวนพนักงาน: มากกว่า 500 คน

เกี่ยวกับฟูจิ อิเลคทริค
Page Top